NSFJU Nadační stipendijní fond Jedličkova ústavu
16.05.2017
Rozdali jsme stipendia za druhé pololetí školního roku následujícím studentům JÚŠ:
Barboře Čelanské, Veronice Hašplové, Oliverovi Moučkovi, Anně Muzikové, Kateřině Novákové a Monice Šimků. Celkem 25 tisíc korun. Jan Pičman

16.05.2017
NAPOSLED. Nadační stipendijní fond Jedličkova ústavu může dobře fungovat jen s podporou vedení JÚŠ. Proto se správní rada rozhodla, že činnost NSFJÚ ukončí v srpnu 2017. Stipendia studentům středních škol JÚŠ bude nadále vyplácet Nadace JÚ na základě žádosti studenta a doporučení Stipendijní komise JÚŠ. Nadaci JÚ předáme peníze na stipendia ve stávající výši na minimálně deset let dopředu.
Další peníze předá NSFJÚ v likvidaci Evropskému centru jazykové rehabilitace. www.ecjr.eu
Aktivity ECJR doporučujeme pozornosti všem našim dosavadním donátorům. Stojí to také za to. Jan Pičman

19.12.2016
Rozdána stipendia za první pololetí školního roku. Stipendisté David Pham, Ondřej Dušek, Kateřina Nováková, Lukáš Knížek, Jiřina Kreibichová, Anna Hlavicová a Filip Szaro obdrželí na návrh stipendijní komise celkem 25 500 korun. Jan Pičman

24.06.2016
Stipendia Pegie Lloydové v roce 2016 udělena. Letošní stipendium ve výši 30 tisíc korun získává pan Jan Herman a pan Filip Menšík získává stipendium ve výši 20 tisíc korun.

13.05.2016
Studenti obdrželi stipendia. NSFJÚ rozdělil na návrh stipendijní komise JÚŠ stipendia mezi tyto studenty JÚŠ: Tomáše Bundu, Janu Dražanovou, Annu Hlavicovou, Jakuba Kapla, Annu Křížovou, Aleše Květoně, Annu Muzikovou, Kateřinu Novákovou, Jesiku Pekárovou, Kateřinu Ptáčkovou, Jana Procházku, Davida Samka, Veroniku Součkovou a Matěje Zemana. Celkem 50 tisíc korun. Jan Pičman

02.05.2016
Stipendium Peggie Lloydové. Až 50 tisíc korun pro mladém lidi se zdravotním postižením do 30 let věku na další vzdělávání či rekvalifikaci.
Žádosti se zdůvodněním a s jednou referencí posílejte do 31. května 2016 na adresu: NSFJÚ, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2. Obálku označte "Stipendium Peggie Lloydové 2016".
Výběrové řízení bude ukončeno do 30. června 2016. Jan Pičman

27.01.2016
Stipendia za první pololetí školního roku byla vyplacena těmto studentům: Tomášovi Bundovi, Janě Dražanové, Vladislavovi Habadovi, Jakubovi Jirků, Lukášovi Knížkovi, Aleši Květoňovi, Kateřině Novákové, Jesice Pekárové, Kateřině Procházkové, Davidu Phamovi, Janu Procházkovi, Veronice Součkové a Štěpánce Šleisové.

27.01.2016
NSFJÚ velmi děkuje všem dárcům za dary v roce 2015. Jmenovitě paní Beátě Petrušové, panu Luciano Cirinovi, Českomoravské komoditní burze Kladno a CBRE Property Fund. Jan Pičman

18.05.2015
Sedm studentů středních škol JÚŠ dostalo stipendia v celkové hodnotě 25 tisíc korun. Jsou to Ondřej Dušek, David Kedles, Lukáš Knížek, Ondřej Kuta, Anna Muziková, Katka Nováková a Jesika Pekárová. Úspěšným stipendistům gratulujeme. Jan Pičman

04.05.2015
NSF JÚ vypisuje stipendium ve výši 50 tisíc korun pro člověka se zdravotním postižením do 30 let věku. Stipendium je určeno na další vzdělávání či rekvalifikaci. Přesvědčivě formulované žádosti se zdůvodněním a jednou referencí posílejte na adresu NSFJÚ, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2 do 15. června 2015.
Obálku označte "Stipendium Peggie Lloydové". Výběrové řízení bude ukončeno do 30. června, stipendium bude předáno v září. Jan Pičman

01.04.2015
8 studentů JÚŠ dostalo s koncem roku 2014 stipendia, celkem ve výši 19 tisíc korun. Jan Pičman

30.06.2014
Stipendium Peggie Lloydové ve výši 30 tisíc korun udělila správní rady fondu v letošním roce panu ing. Martinovi Kopečkovi. Peníze mu budou předány v JÚŠ v září 2014. Gratulujeme.

07.05.2014
NSF JÚ vypisuje stipendium ve výši 50 tisíc korun pro člověka se zdravotním postižením do 30 let věku. Stipendium je určeno na další vzdělávání či rekvalifikaci. Přesvědčivě formulované žádosti se zdůvodněním a jednou referencí posílejte na adresu NSFJÚ, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2 do 15. června 2014. Obálku označte "Stipendium Peggie Lloydové". Výběrové řízení bude ukončeno do 30. června, stipendium bude předáno v září. Jan Pičman

03.01.2014
NSFJU udělil v prosinci stipendium pěti studentům středních škol JÚŠ v celkové výši 16 tisíc korun. Stipendium získali K. Morozová, D.Kedles, V. Vébr a L. Fridrichová.
Jan Pičman

03.01.2014
Všem dárcům našemu stipendijnímu fondu chceme za jejich příspěvky v roce 2013 moc poděkovat.
Jan Pičman

01.07.2013
NSF JÚ rozhodl o udělení letošního stipendia Peggy Lloydové. Stipendium v září obdrží Adéla Šefrová, Anna Křížová, Mgr. Lenka Rýdlová a Kateřina Šůlová.
1. 7. 2013 Jan Pičman

16.04.2013
NSF JÚ nabízí v roce 2013 Stipendium Peggie Lloydové ve výši 50 tisíc korun mladým lidem se ZP do 30 let věku, jimž stipendium pomůže v dalším vzdělávání či rekvalifikaci.
Přesvědčivě formulované žádosti se zdůvodněním a jednou referencí posílejte na dresu NSF JÚ, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2, do 15. června 2013.
Obálku označte "Stipendium Peggie Lloydové 2013". Výběrové řízení bude ukončeno do 30.června, stipendium bude předáno v září 2013.
15.4.2013, Jan Pičman.

28.12.2012
V prosinci jsme vyplatili stipendia sedmi studentům JÚŠ v celkové výši 25 tisíc korun. Jan Pičman

28.12.2012
Velmi si vážíme příspěvků od všech našich dárců a za každý příspěvek do našeho fondu jim děkujeme. V tomto roce jsme získali větší dar od ÚMUN, CBRE PROPETRY FUND a TBG METROSTAV. Jan Pičman

09.10.2012
26. září 2012 bylo předáno Stipendium Peggie Lloydové za rok 2012. NSF JÚ od začátku roku vyplatil již 42 tisíc korun. O další stipendia mohou žádat studenti středních škol JÚŠ ještě v prvním pololetí letošního školního roku.

04.10.2012
Pořadatel golfového turnaje TBG Metrostav věnuje našemu stipendijnímu fondu 100 tisíc korun. Velmi si toho vážíme a děkujeme. Jan Pičman, 4.10.2012

21.06.2012
NSF JÚ uděluje letošní stipendium Peggie Lloydové ve výši 16 550 korun Monice Dolinské.
Blahopřejeme. Ostatním žádostem nebylo vyhověno. JP, 21/6 2012.

30.03.2012
Studenti JÚŠ si mohou žádat o stipendia na první pololetí roku 2012. Na stipendia je vyčleněno
celkem 25 000 korun. Více informací u stipendijní komise. Jan Pičman, 30.3.2012

30.03.2012
Všem našim dárcům chceme velmi poděkovat za příspěvky stipendijnímu fondu v roce 2011. Jan Pičman, 30.3.2012

30.03.2012
NSF JÚ nabízí v letošním roce Stipendium Peggie Lloydové ve výši 33.333,- Kč mladým lidem se ZP do 30 let věku, jimž stipendium pomůže v dalším vzdělávání či rekvalifikaci.
Žádosti se zdůvodněním a jednou referencí posílejte na adresu: NSF JÚ, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2, do 15. června 2012.
Obálku označte "Stipendium Peggie Lloydové 2012".
Výběrové řízení bude ukončeno do 30.června, stipendium bude předáno v září 2012.
1.4.2012, Jan Pičman

30.03.2012
NSFJÚ si velmi váží pravidelných příspěvků od paní Lucie Pšeničkové. Protože neznáme její adresu, chceme jí touto cestou poděkovat zvlášť vřele.
Za správní radu Jan Pičman, březen 2012

30.12.2011
NSFJÚ udělil v prosinci stipendium těmto žákům JÚŠ: L. Mrázovi, M. Tvrzníkové, M. Charvátové, V. Šmilauerovi a M. Duškovi. V celkové výši 25 tisíc korun.
Jan Pičman, 30.12.2011

08.07.2011
NSFJÚ udělil Stipendium Peggie Lloydové 2011 Tomášovi Žůrkovi a Štěpánu Filčevovi, oběma ve výši 11.111 korun. Peníze jim budou předány 22.9.2011 v Takavárně JÚŠ.
J.Pičman, 8.7.2011

13.05.2011
NSF JÚ udělil stipendia v celkové výši 25 tisíc korun těmto studentům škol JÚŠ: Monice Tvrzníkové, Michalovi Duškovi, Michaele Charvátové, Vladimíru Šmilauerovi, Janu Exnerovi.
J.Pičman, 12.5.2011

11.05.2011
NSF JÚ nabízí v letošním roce Stipendium Peggie Lloydové ve výši 22.222,- Kč mladým lidem se ZP do 30 let věku, jimž stipendium pomůže v dalším vzdělávání či rekvalifikaci.
Žádosti se zdůvodněním a jednou referencí posílejte na adresu: NSF JÚ, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2, do 15. června 2011.
Obálku označte "Stipendium Peggie Lloydové 2011".
Výběrové řízení bude ukončeno do 30.června, stipendium bude předáno v září 2011.
12.5.2011 Jan Pičman

21.12.2010
Stipendia za první pololetí letošního školního roku předal NSF JÚ těmto studentům středních škol JÚŠ: Anetě Pokorné, Alexandře Gomoi, Vladimíru Šmilauerovi, Michela Charvátové a Barboře Čelanské. V celkové hodnotě 20 tisíc korun.
Všem dárcům a příznivcům stipendijního fondu děkujeme.
21.12., Jan Pičman

30.09.2010
Stipendium Peggie Lloydové za rok 2010 bylo předáno studentce Barboře Antonovičové přímo v místě jejího bydliště v Brně.
Zdeněk Trejbal

02.07.2010
V rámci dohody o spolupráci s knihkupectvím Kanzelsberger nám byl opět připsán finanční dar za vaše body, které fondu delegujete. Moc vám všem děkujeme. Přejeme pěkné léto s dobrou knihou od Kanzelsbergera a myslete na nás. I díky vašim bodům můžeme v září předat letošní stipendium vybrané studentce z Brna.
J.Pičman, 2.7.2010

24.06.2010
NSF JÚ rozhodl o udělení stipendia Peggie Lloydové v letošním roce ve výši 33 333 koruny studentce Barboře Antovičové z Brna. Gratulejeme.
Stipendium bude předáno osobně na setkání stipendijního fondu v úterý 21.9.2010 v 17 hodin v prostorách JÚŠ v Praze.
Jan Pičman, 24.6.10

06.05.2010
NSF JÚ nabízí v letošním roce Stipendium Peggie Lloydové ve výši 33.333,- Kč mladým lidem se ZP do 30 let věku, jimž stipendium pomůže v dalším vzdělávání či rekvalifikaci.
Žádosti se zdůvodněním a jednou referencí posílejte na adresu: NSF JÚ, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2, do 31. května 2010. Obálku označte "Stipendium Peggie Lloydové 2010".
Výběrové řízení bude ukončeno do 30.června, stipendium bude předáno 21. září 2010.
6.5.2010 Jan Pičman

12.03.2010
V záložce Poděkování najdete poslední výroční zprávu za rok 2009, respektive poděkování dárcům, kteří nám přispěli v roce 2009. Velmi si vážíme toho, že na naše studenty myslíte.
12.3.2010 Jan Pičman

12.02.2010
Správní rada vyčlenila 50 tisíc korun na stipendia studentů středních škol JÚŠ pro tento kalendářní rok. Studenti se mohou obracet na stipendijní komisi JÚŠ (Musílek, Pártlová, Racková, Skála, Goll).
Děkujeme při této příležitosti všem dárcům a velmi si vážíme partnerství knihkupectví Kanzelsberger. Víme, že bez vás by to nešlo.
Jan Pičman,12.2.2010

14.01.2010
Partnerství s knihkupectvím Kanzelsberger. Děkujeme všem, kdo koupí knih a delegováním bodů našemu stipendijnímu fondu přispěl k částce 9 482 korun,, kterou nám firma právě v těchto dnech předala. Velmi si Vaší podpory a zájmu vážíme.
J. Pičman, 14.1.2010

08.10.2009
Dohoda s knihkupectvím Kanzelsberger
Při nákupu knih právě v tomto knihkupectví a zapojení se do jeho věrnostního programu můžete získané body poukázat ve prospěch NSF JÚ. Stipendijní fond tím získá peníze pro svůj program studijních stipendií. Řekněte o tom svým známým, kteří si knihy často kupují, a podpořte náš program.
JP,7.10.2009

04.09.2009
NSF JÚ bude od roku 2010 udělovat každoroční stipendium Peggie Lloydové. Smyslem stipendia je pomoci mladým lidem se zdravotním postižením při jejich studiu či rekvalifikaci. Podrobnosti budou zveřejněny na stránkách fondu. Projekt vznikl díky spolupráci The Crown Foundation a Nadačního stipendijního fondu Jedličkova ústavu. Za všechny peněžní příspěvky velmi děkujeme.
Jan Pičman

04.09.2009
NSF JÚ děkuje všem svým dárcům, kteří přispěli v roce 2009. I ve druhém pololetí tohoto roku budou vyplacena stipendia studentům středních škol JÚŠ ve stejné výši jako na jaře. Žádosti o stipendia přijímá a stipendia doporučuje stipendijní komise JÚŠ.

23.06.2009
NSF JÚ přidělil stipendium za rok 2009 ve výši 32.050 korun Martinu Kopečkovi, z Vysoké nad Labem.
22.6.2009, Jan Pičman

27.04.2009
Nadační stupendijní fond Jedličkova ústavu Praha vypisuje již čtvrtým rokem stipendium pro mladé lidi s tělesným postižením (do 30 let věku včetně), kterým částka až Kč 50.000,- umožní rekvalifikaci či doplnění vzdělání v takové míře, aby si mohli najít pracovní místo. Žádosti s náležitým zdůvodněním a jednou referencí posílejte do 15. června na adresu NSF JÚ, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2. Obálku označte "STIPENDIUM 2009"

07.04.2009
Stipendia studentům JÚŠ
Stipendijní komise doporučila NSF JÚ vyplatit stipendium ve výši 5000 korun studentům Jaroslavu Novotnému, Michalovi Duškovi, Anetě Pokorné a Alexandře Gomoi. Peníze jim budou zaslány po podepsání darovací smlouvy.
Jan Pičman, 6.4.2009

14.01.2009
NSF JÚ rozdělil v roce 2008 až 120 tisíc korun na stipendia studentům JÚŠ i dalším mladým lidem se zdravotním postižením. JP, 14.1.2009

05.12.2008
Nadační stipendijní fond vyplatil koncem listopadu stipendia za druhé pololetí 9 studentům JÚŠ. Děkujeme všem dárcům, kteří na fond již i letos přispěli. Poděkování v pdf připravíme v lednu příštího roku.
Stipendijní komise škol JÚŠ pracuje pod vedením Mgr. Radka Musílka r.musilek@jus.cz

19.06.2008
Představenstvo NSF JÚ rozhodlo o přidělení stipendia v roce 2008 následujícím dvěma žadatelům: Jiřímu Žákovi z Dolních Vilémovic a Gabriele Brachové ze Strmilova . Stipendisté jsou vyrozuměni dopisem.

jus@jus.cz nsfju@jus.cz